Poděkování – Den v ZOO

Dne 29. 7. 2022 mohlo 5 uživatelů z Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková organizace středisko v Havířově opět prožít příjemné dopoledne v ZOO v Ostravě společně s pracovnicemi České spořitelny. Po dlouhé odmlce, vzhledem k proticovidovým opatřením v minulých letech, se letos tato akce opět mohla realizovat díky spolupráci s paní Yvonou Kovalovskou a jejími kolegyněmi v rámci firemního dobrovolnictví. Počasí nám přálo, užili jsme si společně sluníčka a krásnou procházku po ZOO. Dobrovolníci pomáhali uživatelům vnímat vše, co se kolem nich odehrávalo, reagovali správně na jejich potřeby a tak vše probíhalo v pohodě a všem se v ZOO moc líbilo. Uživatelé dostali také drobné dárky, které jim udělaly radost. Touto cestou všem dobrovolnicím moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

Přejeme všem mnoho úspěchů.

Za všechny z Benjamínu
Mgr. Darja Kuncová, ředitelka organizace Benjamín, p. o.
Mgr. Taťána Chmielová, vedoucí DOZP Benjamín p. o., středisko Havířov