Dárci 2019

Vážení přátelé,

chtěli bychom Vám touto cestou velice moc poděkovat za podporu finanční nebo hmotnou, kterou jste poskytli uživatelům naší služby v roce 2019. Moc si toho Vážíme a věříme, že budeme mít i nadále možnost zažívat Vaši velkorysost a ochotu dál podporovat a pomáhat lidem, kteří v Benjamínu žijí.

My všichni z Benjamínu

Jmenovitě pak děkujeme:

Nadace Agrofert

Velice moc děkujeme za poskytnutí částky 105 000,- Kč, díky které můžeme dětem v DOZP Benjamín středisko v Havířově poskytovat po celý rok canisterapii.

Globus ČR, k. s.
Hypermarket Globus Havířov

Děkujeme za možnost zapojení do akce „Strom splněných přání“, kdy zákazníci i zaměstnanci Hypermarketu Globus darovali dětem z DOZP Benjamín středisko v Havířově vánoční dárky dle jejich přání.

Dále moc děkujeme:

  • Moravskoslezskému kraji za nepeněžní dar v hodnotě 38 962,- Kč
  • Lékárně Camilla Petřvald za poskytnutí finančního daru 20 000,- Kč
  • Master IT Technologies, a.s. za finanční dar ve výši 10 000,- Kč
  • Statutárnímu městu Havířov za dar z fondu primátora města, za který byly nakoupeny vánoční dárky pro děti z DOZP středisko Havířov v hodnotě 9450,- Kč
  • Distrimed s. r. o. za finanční dar 4470,- Kč a nepeněžní dar v hodnotě 7989,- Kč
  • INTER META za peněžní dar 1590,- Kč

Zvláštní poděkování:

Děkujeme členům streetworkout skupiny Extreme Barz a jmenovitě panu Josefu Ráblovi za výkon v akci „Světový den shybů“, za který získali pro Benjamín částku 10 000,- Kč, který nám následně darovala firma Master IT Technologies, a.s. Přejeme jim mnoho úspěchů.