Projekt rekonstrukce DOZP Benjamín

Název projektu: Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/24.01365

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Předmětem projektu je celková rekonstrukce a přístavba stávajícího domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín. Po provedených stavebních úpravách bude v objektu v rámci poskytované služby domova pro osoby se zdravotním postižením celkem 16 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje, v rámci nové služby domova se zvláštním režimem celkem 8 jednolůžkových pokojů. Celková kapacita tak bude činit 32 lůžek, 24 lůžek v rámci domova pro osoby se zdravotním postižením a 8 lůžek v rámci domova se zvláštním režimem. Obě služby bude provozovat Benjamín, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

K objektům Benjamína bude provedeno několik přístaveb, budou rozšířeny a doplněny zpevněné plochy a zřízena nová parkovací místa pro umožnění parkování osob s omezenou možností pohybu. Nově se doplní venkovní dešťová a splašková kanalizace v rámci domovních rozvodů. Zřídí se nové rampy, schodiště a opěrné zdi. Bude provedena rekonstrukce vodoměrné šachty, vysadí se zeleň. Dále budou provedeny rekonstrukce v celém objektu, které zahrnují úpravu dispozic v souladu s potřebami budoucích poskytovaných služeb. Součástí úprav bude také rekonstrukce vzduchotechniky, zdravotechniky, elektroinstalace a plynových zařízení.

Projekt bude spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů.

logo-eu

Projekt celkové rekonstrukce stávajícího Domova pro osoby se zdravotním postižením příspěvkové organizace Benjamín byl dokončen v letních měsících roku 2014. Pro uživatele byly vytvořeny čtyři samostatné domácnosti. Každá z těchto domácností je tvořena čtyřmi jednolůžkovými pokoji a jedním dvoulůžkovým, kuchyní propojenou s obývacím pokojem a dvěma koupelnami s WC. Domácnosti mají také k dispozici samostatné úložné prostory. Vše je uzpůsobeno pro potřeby uživatelů s těžkým zdravotním postižením. Součástí rekonstrukce bylo také vytvoření jedné samostatné domácnosti pro nově zaregistrovanou službu Domova se zvláštním režimem. Tato domácnost je situována v jiné části budovy. Uživatelé mají na domácnosti k dispozici jednolůžkové pokoje, několik koupelen s WC, kuchyň propojenou s obývacím pokojem a úložné prostory. Uživatelé obou služeb mohou využívat terasy, udržovanou zahradu a relaxační místnost. V zázemí obou služeb jsou dostatečné prostory pro personální a technické zajištění provozu.