Světový den shybů – poděkování

Dne 23. 7. 2022 se konal další ročník „Světového dne shybů“ v Havířově, v rámci kterého proběhla už po třetí také charitativní akce pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, p. o středisko v Havířově, díky které získal Benjamín finanční dar ve výši 10 000,- Kč. Tímto chceme moc poděkovat p. Josefu Ráblovi za zorganizování této akce i všem dárcům, kteří finančně přispěli.
Této pomoci si moc vážíme.

Za všechny z Benjamínu

Mgr. Darja Kuncová, ředitelka organizace Benjamín, p. o.
Mgr. Taťána Chmielová, vedoucí DOZP Benjamín p. o., středisko Havířov