Dárci 2018

Vážení přátelé,

chtěli bychom Vám touto cestou velice moc poděkovat za podporu finanční nebo hmotnou, kterou jste poskytli uživatelům naší služby v roce 2018. Moc si toho Vážíme a věříme, že budeme mít i nadále možnost zažívat Vaši velkorysost a ochotu dál podporovat a pomáhat lidem, kteří v Benjamínu žijí.

My všichni z Benjamínu

Jmenovitě pak děkujeme:

Nadace Agrofert

Děkujeme za poskytnutí částky 100 000,- Kč, díky které bude uživatelům poskytována canisterapie po celý rok 2018.

Globus ČR, k. s.
Hypermarket Globus Havířov

Děkujeme za možnost zapojení do akce „Strom splněných přání“, kdy zákazníci i zaměstnanci Hypermarketu Globus darovali dětem z DOZP Benjamín středisko v Havířově vánoční dárky dle jejich přání.

Dále moc děkujeme:

  • Lékárně Camilla za poskytnutí daru ve výši 20 000,- Kč
  • Statutárnímu městu Havířov za finanční dar z fondu primátora města ve výši 10 000,- Kč
  • panu Martinovi Damovskému za poskytnutí daru ve výši 6 000,- Kč
  • panu Antonínu Mičkovi za poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč
  • žákům a jejich rodičům a pedagogům i zaměstnancům ZŠ Žákovská v Havířově za vánoční dárky pro dítě z Benjamínu
  • čokoládovně Fikar