Projekt: 4. etapa transformace organizace Marianum

Usnesením RK (rady kraje) č. 66/532 ze dne 21. 4. 2015  bylo rozhodnuto  o převodu části činnosti z organizace Marianum, p. o. na organizaci Benjamín, p. o. s názvem 4. etapa transformace organizace Marianum – DOZP Karviná.

Název projektu: 4. etapa transformace organizace Marianum

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

 2. Podpora prosperity regionu

Dílčí oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/28.01516

Cíl projektu

Cílem projektu je rekonstrukce objektu v Karviné na adrese Vydmuchov 1835 na domov pro osoby se zdravotním postižením.

Výstupy projektu

Výstupem projektu budou v rekonstruovaném objektu vytvořeny 3 byty po 6 klientech, zázemí pro personál a aktivizační dílna.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 19 421 607,85
Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU 15 676 310,17
Podíl státního rozpočtu 922 135,89
Podíl Moravskoslezského kraje 1 844 271,79

Doba realizace projektu

7/2013 – 5/2016

Manažer projektu

Ing. Petra Šindelková

odbor evropských projektů

tel: +420 595 622 831
e-mail:
petra.sindelkova@kr-moravskoslezsky.cz„>petra.sindelkova@kr-moravskoslezsky.cz

 

Předmětem projektu je celková rekonstrukce a přestavba dvoupodlažní budovy bývalé školy v těsné blízkosti Dětského domova Srdce v Karviné – Fryštát. Po provedených pracích bude budova sloužit jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Služba bude poskytovat 12 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové pokoje. Celková kapacita tak bude činit 18 osob ve věku nad 18let. Rekonstrukce budovy bude zahrnovat úpravy dispozic v souladu s potřebami budoucích uživatelů, kteří budou služby využívat. K objektu bude provedena přístavba (schodiště a bezbariérový výtah), vznikne terasa, oplocená zahrada a parkoviště s 6 parkovacími místy uzpůsobené také pro parkování osob s omezenou možností pohybu. Celý objekt bude bezbariérový. Domov bude provozovat Benjamín, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

 beneuroplogo

 

Rekonstrukce budovy byla ukončena na konci roku 2015. Uživatelé se do zrekonstruovaných prostor přestěhovali po předchozí přípravě dle svých plánů přechodu dne 23. 2. 2016. Budova se nachází na ulici Vydmuchov 1835/10 v blízkosti DD Srdce a Nemocnice s poliklinikou. Slavnostní otevření domova za účasti zástupců zřizovatele i Statutárního města Karviná proběhlo v dubnu 2016.

V přízemí budovy jsou situovány kanceláře a šatna zaměstnanců, technické místnosti, relaxační místnost pro uživatele a také jedna domácnost, v prvním patře jsou dvě domácnosti. Každá domácnost je tvořena čtyřmi jednolůžkovými a jedním dvoulůžkovým pokojem. Uživatelé mají dále na každé z domácností k dispozici dvě koupelny s WC vybavené pračkou se sušičkou a obývací pokoj s kuchyňským koutem.

Služba je poskytovány osobám ve věku nad 18let se středně těžkým, těžkým až hlubokým mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří potřebují celoroční pobytovou službu.

 

Kontakty pro získání dalších informací:

Vedoucí DOZP Benjamín středisko Karviná – Petra Šimčíková

731 644 725, 558 650 188, benjamin.simcikova@seznam.cz„>benjamin.simcikova@seznam.cz

Sociální pracovnice DOZP Benjamín středisko Karviná – Mgr. Lucie Kucharczyková

731 645 805, 558 650 188, benjamin.kucharczykova@seznam.cz„>benjamin.kucharczykova@seznam.cz