Dárci 2016

Vážení přátelé,

chtěli bychom Vám touto cestou velice moc poděkovat za podporu finanční či hmotnou, kterou jste poskytli uživatelům naší služby v roce 2016. Moc si toho Vážíme a věříme, že budeme mít i nadále možnost zažívat Vaši velkorysost a ochotu dál podporovat a pomáhat lidem, kteří v Benjamínu žijí.

My všichni z Benjamínu

Jmenovitě pak děkujeme:

Olomoucký kraj

darci-olkraj

Individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2016 na zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra v částce 231 516,- Kč.

Nadace Agrofert

agrofertlogosponsor

Děkujeme za poskytnutí částky 100 000,- Kč, díky které můžeme dětem v DOZP Benjamín středisko v Havířově poskytovat po celý rok canisterapii.

Dobrý skutek, z. s.

darci-dobryskutek

Děkujeme za poskytnutí částky 30 000,- Kč, díky kterým mohly děti v DOZP Benjamín středisko v Havířově využívat v roce 2016 muzikoterapii.

Globus ČR, k. s.
Hypermarket Globus Havířov

Děkujeme za možnost zapojení do akce „Strom splněných přání“, kdy zákazníci i zaměstnanci Hypermarketu Globus darovali dětem z DOZP Benjamín středisko v Havířově vánoční dárky dle jejich přání.

Nadační fond Albert

Děkujeme za možnost zapojení do projektu „Vánoční dárky – Henkel 2016“, díky finančnímu daru od zákazníků a zaměstnanců dostaly děti s nařízenou ústavní výchovou z DOZP Benjamín středisko v Havířově svůj vánoční dárek dle svého přání.

Dále moc děkujeme:

  • Lékárna Camilla Petřvald – peněžní dar
  • pedagogové a studenti SŠ techniky a služeb Karviná-Nové Město – peněžní dar
  • Luděk Bednarz – peněžní dar
  • Distrimed s. r. o. – antidekubitní matrace a antidekubitní sedák
  • Zaměstnanci OSPOD Městského úřadu v Orlové – TV Sencor a DVD přehrávač
  • Pavel Rašík – tiskárna a skener
  • Město Dolní Benešov – TV Philips LED
  • Josef Folta – peněžní dar

Zvláštní poděkování:

Děkujeme firmě Kompakt, spol. s r. o. Poděbrady, zastoupené jednatelem PaeDr. Miroslavem Káninským, která propůjčila naší organizaci na dobu 6 let automobil Dacia Dokker, který je financován pomocí nosičů reklamy umístěných na tomto automobilu. Děkujeme také p. Božoňovi a p. Spurné, kteří se zasloužili o realizaci celého projektu, a díky kterým se podařilo získat firmy, které na projekt finančně přispěly.