Projekt: Pořízení vozidel do sociálních zařízení

Dne 16. 11. 2015 obdržela organizace Benjamín od svého zřizovatele Moravskoslezského kraje  dva vícemístné automobily. Tato auta byla pořízena v rámci projektu realizovaného z operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013. Bližší informace o projektu najdete na http://www.msk.cz/cz/eu/porizeni-vozidel-do-socialnich-zarizeni-55337/