POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka

e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701