DOZP středisko Petřvald

POSLÁNÍ

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Petřvaldě je poskytnout každodenní potřebnou podporu, pomoc a péči ve všech oblastech života dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří ji potřebují. Podporujeme je v zapojení do běžného života a vztahů.
Vzájemnou komunikací, přirozeným a partnerským přístupem, usilujeme o to, aby měl každý člověk v domově příležitost rozhodnout se, jaký bude jeho další den a mohl žít v co nejpřirozenějším prostředí

CÍLE

 • Lidé, kteří žijí v Benjamínu, se účastní běžného života v obci a okolí, mají příležitost seberealizace v osobním životě a zapojují se do péče o sebe a domácnost, a to i lidé s těžkým postižením.
 • Lidé s nejtěžším postižením prožívají svůj život bez bolesti, s různorodými a smysluplnými příležitostmi, zážitky a zapojují se do společnosti a přirozených vztahů.
 • Lidé, kteří žijí v Benjamínu mají příležitosti potkávat se s lidmi z okolí, mají kontakty a vztahy se svými rodinami, kamarády, známými, dobrovolníky

ZÁSADY

 • Komunikace jako základ porozumění
  Každý člověk s postižením, který žije v Benjamínu má k dispozici způsob komunikace, kterému rozumí.
  Využíváme alternativní formy komunikace. např. obrázky, předměty, fotografie, zvukové/hlasové komunikátory, používání znaků atd.
 • Podpora osobních vztahů
  Nenahrazujeme vlastní rodinu, ale naopak podporujeme lidi s postižením a jejich blízké v udržování vzájemných vazeb. Příbuzné a blízké zapojujeme do řešení běžných záležitostí i do dění v domově.
 • Domov a běžný život
  Lidé, kteří žijí v Benjamínu prožívají běžné životní situace. Např. příprava jídla, praní prádla, úklid, cestování, nákupy, zábava, koníčky, pracovní dovednosti ad. Lidé bydlí v domácnostech, kde dbáme na soukromí, a které jsou vybaveny tak jak je to obvyklé.

OKRUH OSOB

Dospělí lidé se zdravotním postižením (včetně postižení v mentální oblasti) ve věku od
18– 64 let, kteří potřebují 24hodinovou podporu, pomoc a péči dalšího člověka ve všech oblastech života. Nejčastěji se jedná o lidi v následujících situacích:

 • člověk se zdravotním postižením, o kterého dosud pečovala rodina, která již pečovat nemůže (například z důvodu zhoršení zdravotního stavu pečujících, jejich vyčerpání, nemoci, nebo úmrtí)
 • člověk se zdravotním postižením, který dosud vyrůstal nařízené ústavní péči (tj. s minimálním kontaktem s příbuznými) a jehož potřeby zasahují do všech oblastí života
 • člověk se zdravotním s postižením, který je dlouhodobě hospitalizován, protože se zhoršil jeho zdravotní stav a podmínky pro jeho život se změnily, tj. nemá se kam vrátit, nemá o něj kdo pečovat

Pro rozhodování o přijetí do služby pracují sociální pracovníci s těmito parametry:

 • Za člověka se zdravotním postižením považujeme zpravidla toho, kdo má středně těžké, těžké, hluboké mentální postižení, které je takového rázu, že zasahuje i do dalších projevů člověka – pohyb, komunikace, sebeobsluha, rozhodování ad.
 • Výjimečně se může jednat také o člověka, jehož intelekt je snížen v důsledku dalšího onemocnění
 • Důležitým parametrem jsou aktuální potřeby člověka a také nepříznivá sociální situace, ve které se nachází.

SLUŽBU NEPOSKYTUJEME

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zdravotnické přístroje a zařízení a stálou lékařskou péči
 • osobám, jejichž projevy a chování v souvislosti s duševním onemocněním znemožňuje soužití s dalšími lidmi

SLUŽBA NABÍZÍ

UBYTOVÁNÍ          

 • 4 bezbariérové domácnosti vždy s jedním dvoulůžkovým a 4 jednolůžkovými pokoji, společným obývacím pokojem, kuchyní se spotřebiči (lednice, mikrovlnná trouba, sporák, varná konvice), dvěma koupelnami s WC (jedna vybavena pračkou a sušičkou; jedna koupelna s vanou a jedna se sprchovým koutem)
 • každá domácnost má bezbariérový vstup na terasu
 • dvě domácnosti mají bezbariérový vstup na zahradu
 • výtah

VYUŽÍVÁNÍ SPECIÁLNÍCH POMŮCEK PODLE INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB

 • tři hydraulické sprchové vany
 • tři elektrická zvedací zařízení
 • polohovací pomůcky
 • speciální kočáry
 • ortézy atd.
 • pomůcky ke komunikaci, notebooky, IPADY

BEZBARIEROVÉ PROSTŘEDÍ

 • bezbariérový vstup do budovy
 • bezbariérová terasa
 • bezbariérová zahrada

STRAVOVÁNÍ

 • snídaně, oběd, večeře, svačiny, nápoje
 • uživatelé mají možnost výběru ze tří nabídek
 • strava je podávána v domácnostech, uživatelé se mohou dle přání, možností a schopností zapojit či účastnit se přípravy jídla (snídaně, obědu, svačiny, večeře)
 • strava je poskytována dle individuálních potřeb uživatelů (dieta, úprava jídla, možnost odhlásit stravu, možnost připravit si jídlo z individuálně nakoupených surovin)

PŘÍTOMNOST ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA BĚHEM DNE

DÁLE ZAJIŠŤUJEME

 • doprovody mimo zařízení (na kulturní a sportovní akce, na nákupy, na volnočasové aktivity, při cestování hromadnou dopravou, do školy nebo za aktivitami, na úřady, k lékaři dle vnitřních pravidel ad.)
 • přepravu osobním automobilem organizace (do školy)
 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí uživatelů
 • spolupráci s opatrovníky
 • muzikoterapii
 • canisterapii
 • přítomnost domácího zvířete na domácnostech
 • spolupráci s návaznými službami (např. KAFIRA)
 • zajištění společenského života v zařízení, zejména pro osoby s nejtěžším postižením upoutaným na speciální vozíky, kočáry

CENÍK SLUŽBY

Ubytování

 • jednolůžkový pokoj 305 Kč/den
 • dvoulůžkový pokoj 285 Kč/den

Stravování

 • strava včetně režijních nákladů 223 Kč/den

Celková úhrada je tvořena částkou za ubytování a stravu vynásobenou počtem dní v měsíci a její součástí je dále také příspěvek na péči v přiznané výši.