Poděkování – ZŠ F. Hrubína

Chtěli bychom touto cestou velice moc poděkovat žákům a jejich rodinám, vedení školy a pedagogům i dalším zaměstnancům školy, prostě všem ze Základní školy F. Hrubína, p. o. Havířov – Podlesí, kteří se sběrem papíru zasloužili o to, že děti z Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, p. o. středisko v Havířově dostaly díky této akci krásný dar v podobě 10 000,- Kč. Byli jsme tímto skutkem a ochotou pomoci velice mile překvapeni. Chtěli bychom proto všem moc poděkovat nejen za finanční dar a sladkosti pro děti, ale především za to, že to jsou lidé, kteří mají srdce na pravém místě, a jsou ochotni pomáhat. Všem přejeme do dalšího života hodně zdraví, úspěchů i splněných snů a přání.

Za všechny z Benjamínu
Mgr. Darja Kuncová
ředitelka organizace
Mgr. Taťána Chmielová
vedoucí DOZP středisko Havířov