Podzimní setkání 17.10.2018

Ze života lidí z Benjamínu.

Lidé, kteří bydlí v Benjamínu se pravidelně setkávají se svými blízkými a opatrovníky v domově v Petřvaldě. Již zavedenou tradici realizujeme čtyři roky.

Naše poslední setkání se uskutečnilo 16.10. 2018. Pozvání přijalo celkem dvanáct osob. Společně s obyvateli domova a zaměstnanci byli hosté v úvodu seznámeni s tím, jak lidé z Petřvaldu trávili čas od společného dubnového setkání.

Lidé z domova v Petřvaldě po celou dobu nezaháleli. Od měsíce května se podíleli na osazování květinových truhlíků, sázeli zeleninu na malou užitkovou zahradu, která nejenom, že dává úrodu, ale zaměstnává po celou vegetační dobu velkou část obyvatel. Navštěvovali místní a také vzdálenější obchody, občerstvovali se v nedaleké útulné cukrárně. Letošní horké dny si zpříjemnili také posezením v zahradních restauracích v blízkém okolí. Poslední červnový týden zhlédla divadelní představení „Ples v opeře“ mladá milovnice vážné hudby. Letos to bylo její čtvrté představení. Část obyvatel domova se v průběhu krásného léta vypravila na výlety k Žermanické přehradě a do parků přilehlých měst. K pravidelným aktivitám většiny obyvatel patří muzikoterapie, která se vzhledem k velmi příznivému počasí, odehrávala ve stínu vzrostlých stromů na rozlehlé zahradě u domova. Obyvatele také navštívila terapeutka se svými psy v rámci canisterapie. První prázdninový týden strávily tři ženy a jeden muž na muzikoterapeutickém pobytu ve Vernířovicích. Všichni si odnášeli bohaté zážitky, které získali uprostřed čisté horské přírody. V měsíci srpnu měli obyvatelé možnost zažít, jako již tradičně, noc pod stany. V průběhu letních měsíců se často na zahradě grilovalo, opékaly se párky a na všech domácnostech si lidé pekli a vařili rozmanitá jídla dle své chuti. Obyvatelé domácností, mimo jiné, tak využili jablka, která si natrhali v nedalekých Radvanicích. Jablkový závin pak přišel vhod při posezení u kávy či čaje.