DOZP středisko Karviná

Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, p.o., středisko Karviná
Vydmuchov 1834/10a, 733 01 Karviná – Fryštát, telefon: 558 841 007

Žádosti o přijetí a další písemnosti odesílejte na adresu sídla organizace:
Benjamín, p. o., Modrá 1705, 735 41 Petřvald

Kontakty:

Vedoucí střediska Karviná Benjamín, p.o.: Bc. Valérie Fonšová
benjamin.fonsova@seznam.cz, 731 644 725
sociální pracovníci
Bc. Michaela Burdejová 558 841 007

Doporučujeme si schůzku dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem, aby Vám mohl být sociální pracovník plně k dispozici.

Veřejný závazek:

MOTTO: „Nenacvičujeme běžný život – my ho žijeme!“

POSLÁNÍ

Posláním služby domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Karviné je pomoci dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít smysluplný život na základě svých rozhodnutí. S respektem a individuálním přístupem ke každému z nich usilujeme o jejich začleňování do společnosti, rozvíjení jejich schopností a dovedností, pracovních aktivit, provázení v rizikových situacích, zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu k navazování zdravých mezilidských vztahů.

CÍLE

 • Lidé, kteří využívají službu v Benjamínu v Karviné, se začleňují do běžného života, seberealizují se v osobním i pracovním životě a aktivně se zapojují do péče o vlastní osobu i domácnost.
 • Lidé jsou začleňování do společnosti, navazují přirozené sociální vztahy, nejsou sociálně izolováni, jsou pozitivně přijímáni okolím a nejsou omezováni ve svých aktivitách.
 • Organizace si stanovuje také krátkodobé cíle na aktuální rok, s nimiž je možné se seznámit na webových stránkách organizace a ve výročních zprávách.

ZÁSADY

 • Podpora k běžnému životu
  Chceme, aby mohli lidé prožívat běžné životní situace dle své vůle, svých možností, schopností a dovedností.
 • Podpora osobních vztahů
  Podporujeme lidi a jejich blízké v udržování vzájemných vazeb či jejich navazování, a zapojujeme je do řešení běžných záležitostí.
 • Individuální přístup
  Na základě individuálního vyhodnocení potřeb člověka mu poskytujeme takovou míru podpory, kterou potřebuje v různých oblastech svého života, s ohledem na jeho schopnosti, možnosti, potřeby, přání a představy.
 • Respekt a partnerský přístup
  V každé situaci přistupujeme k lidem jako k dospělým, podporujeme je v rozhodování se a přijímání odpovědnosti za vlastní život.
 • Komunikace
  Lidé mají nastavený individuální způsob komunikace, kterému rozumí. Využíváme alternativní formy komunikace dle jejich potřeb, možností a schopností (např. obrázky, předměty, fotografie, manuální znaky).

Okruh osob

 • Dospělí lidé se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením do 64 let věku. Mentální postižení může být kombinováno s dalším přidruženým postižením – tělesným, smyslovým či duševním. Tito lidé v důsledku svého postižení a specifických potřeb vyžadují vysokou míru podpory a zvláštní podmínky poskytované služby, reflektující jejich nepříznivou sociální situaci.

Službu neposkytujeme

 • osobám, které jsou významně omezeny v mobilitě (např. upoutány na lůžko, využívají zdravotní kočár apod.), prostory služby umožňují poskytnout podporu max. 3 lidem, kteří využívají mechanický vozík
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zdravotnické přístroje a zařízení a stálou lékařskou péči
 • osobám, jejichž projevy a chování v souvislosti s duševním onemocněním narušuje nebo znemožňuje soužití v kolektivu

Další informace o poskytované službě:

 • Domov Benjamín v Karviné je novou zrekonstruovanou bezbariérovou budovou, k dispozici je také výtah do 1. patra.
 • Domov má 3 bezbariérové domácnosti.
 • Domácnost Dole se nachází v přízemí, má vlastní terasu, 4 jednolůžkové pokoje a 1 dvoulůžkový pokoj. Společný mají lidé obývací pokoj s kuchyňským koutem vybaveným veškerými domácími spotřebiči (mikrovlnou troubu, elektrickou troubu, varnou konvicí, myčkou, lednicí). Na domácnosti jsou dvě koupelny se sprchovacím koutem a WC, pračka, sušička.
 • Domácnost Oranžová se nachází v 1. patře, kam se lidé dostanou výtahem, nebo po schodišti. Domácnost je situována podobně jako domácnost Dole. Lidé zde žijí ve 4 jednolůžkových pokojích a 1 dvoulůžkovém pokoji. Mají společný obývací pokoj s kuchyní, kde mají k dispozici veškeré vybavení běžné domácnosti (mikrovlnou troubu, elektrickou troubu, varnou konev, myčku, lednici). Na domácnosti jsou dvě koupelny, dvě WC. Pračka a sušička.
 • Domácnost Žlutá se nachází v 1. patře, naproti domácnosti Oranžové. Jsou zde k dispozici 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj. V obývacím pokoji je televize a sedací souprava. Kuchyň je vybavena běžnými domácími spotřebiči (mikrovlnná trouba, elektrická trouba, varná konev, myčka, lednice). Domácnost je dále vybavena dvěma koupelnami, WC, pračkou a sušičkou.
 • Pokoje mají lidé vybaveny klasickým nábytkem, podobně jako v běžné domácnosti – postel s matrací, šatní skříně, komody, stůl a židle a další osobní věci, dle individuální potřeby konkrétních člověka.
 • Praní prádla je zajišťováno v rámci nácviku přímo na domácnostech pracovníky spolu s lidmi, kteří zde žijí a kteří jsou podporováni také v jiných běžných domácích pracích.
 • Zajištěny jsou snídaně, oběd, večeře, svačiny, pitný režim.
 • Strava je do domova dovážena a servírována v jednotlivých domácnostech dle potřeb lidí, přičemž lidem jsou nabízeny možnosti zapojit se či účastnit se přípravy jídla přímo na domácnostech – za podpory personálu (snídaně, svačiny, večeře).
 • Strava je poskytována dle individuálních potřeb lidí (dieta, úprava jídla, možnost odhlásit stravu, možnost připravit si jídlo z individuálně nakoupených surovin atd.).
 • Důraz klademe na spolupráci s rodinami a opatrovníky lidí, kteří u nás žijí, zapojujeme je do dění v domově, do plánování služby společně s jejich blízkými.
 • S lidmi, kteří zde žijí, komunikujeme způsoby, kterým rozumí, na základě individualit každého jedince. K tomuto je využívána Alternativní a augmentativní komunikace, podporována externím pracovníkem (forma komunikace pomocí předmětu, obrázku, piktogramu, hlasového komunikátoru apod.).
 • Pomoc a podporu lidem poskytují pracovníci v sociálních službách. V případě potřeby, je k dispozici zdravotnický personál. Domov je v blízkosti Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pro případ náhlé změny zdravotního stavu nebo potřeby odborné lékařské péče.
 • Lidem, kteří zde bydlí, je věnována individuální podpora, dáváme lidem možnost žít co nejběžnější život, blízký jejich vrstevníků, podporujeme lidi v soběstačnosti a samostatnosti, nabízíme podporu při nácviku sebeobslužných aktivit, podporujeme lidi v začleňování do společnosti, trávíme čas venku, společně nakupujeme, navštěvujeme tematické trhy apod.
 • K lidem přistupujeme na základě zjištěných a vyhodnocených potřeb, vždy individuálně podle potřeb každého jedince.

Sazebník úhrad:

Úhrada za stravu je stanovena stravovací jednotkou x počet dní v daném měsíci.

Stravovací jednotka / den
223,-

Úhrada za péči je stanovena ve výši příspěvku na péči

Úhrada za bydlení je stanovena úhradou za pokoj x počet dní v daném měsíci.

Druh pokojeÚhrada za pokoj / den
Jednolůžkový pokoj305,-
Dvoulůžkový pokoj285,-

Úhrada za stravu a bydlení se sníží: pokud by byl zůstatek příjmu uživatele (starobní, invalidní důchod) po úhradě za stravu a bydlení nižší než 15% z jeho příjmu a doloží výši svého příjmu.

Domov Benjamín Karviná

str-gal-1

Uživatelé využívají místnost pro muzikoterapii, zahradu s posezením, houpačkou a bazénem.

kar-muzi-01

Fotografie: