DOZP středisko Karviná

Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, p.o., středisko Karviná
Vydmuchov 1834/10a, 733 01 Karviná – Fryštát, telefon: 558 841 007

Žádosti o přijetí a další písemnosti odesílejte na adresu sídla organizace:
Benjamín, p. o., Modrá 1705, 735 41 Petřvald

Kontakty:

 
Vedoucí střediska Karviná a vedoucí sestra Benjamín, p.o.: Bc. Šárka Kaniová
sarka.kaniova@nas-benjamin.cz, 739 384 606
sociální pracovníci
Markéta Musilová,DiS, Bc. Michaela Burdejová
558 841 007, 731 644 725

Doporučujeme si schůzku dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem, aby Vám mohl být sociální pracovník plně k dispozici.

Veřejný závazek:

MOTTO: „Nenacvičujeme běžný život – my ho žijeme!“

Cíle

 • Lidé s postižením, kteří žijí v Benjamínu, se začleňují do běžného života v komunitě, seberealizují se v osobním i pracovním životě a aktivně se zapojují do péče o vlastní osobu i domácnost, a to i lidé s těžkým kombinovaným postižením
 • Lidé s nejtěžším postižením prožívají svůj život bez bolesti, s různorodými a smysluplnými podněty a začleňují se do společnosti a přirozených sociálních vztahů
 • Lidé s postižením, kteří žijí v Benjamínu, nejsou sociálně izolováni (jsou pozitivně přijímáni okolím, nejsou omezováni ve svých aktivitách apod.)

Poslání:

Benjamín je domov pro lidi s mentálním postižením, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí či se svou rodinou a kteří potřebují celoroční pobytovou službu. S respektem a individuálním přístupem ke každému z uživatelů usilujeme o jejich začleňování do společnosti a běžného života, rozvíjení jejich schopností a dovedností, zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu v navazování zdravých mezilidských vztahů.

Zásady

 • Důraz na přibližování běžnému životu
  Chceme, aby mohli lidé s postižením prožívat běžné životní situace (např. příprava jídla, praní prádla, úklid, cestování, nákupy, zábava, koníčky, pracovní uplatnění ad.) dle své vůle, svých možností a schopností a podporujeme je v tom; motivujeme uživatele k činnostem, které zvyšují jejich samostatnost.
 • Důraz na podporu osobních vztahů
  Nenahrazujeme vlastní rodinu, ale naopak podporujeme lidi s postižením a jejich blízké (rodiny, přátelé, partnery ad.) v udržování vzájemných vazeb či jejich navazování, osoby uživatelům blízké zapojujeme do řešení jejich běžných záležitostí i do dění v domově.
 • Individuální přístup
  V každé situaci přistupujeme k lidem s postižením s ohledem na jejich schopnosti, možnosti, potřeby a zejména s ohledem na jejich přání, představy, požadavky a osobní cíle; při tom využíváme alternativní formy komunikace u lidí, kteří nekomunikují verbálně, abychom poznali, co chtějí, přejí si, nebo co odmítají.
 • Respekt a partnerský přístup
  V každé situaci respektujeme práva a lidskou důstojnost lidí s postižením a zároveň je podporujeme v uvědomování si vlastní zodpovědnosti, a to i ve vztahu k druhým; nasloucháme jejich názorům, bereme je vážně a pracujeme s nimi (např. prostřednictvím pravidel pro podávání stížností).
 • Individuálně nastavený způsob komunikace
  S lidmi s postižením, kteří žijí v Benjamínu, komunikujeme způsobem, kterému rozumí, využíváme alternativní formy komunikace dle jejich potřeb, možností a schopností (např. obrázky, předměty, fotografie, makaton).
 • Důraz na domácí prostředí
  Chceme, aby se bydlení lidí, kteří v Benjamínu žijí, podobalo běžnému bydlení dle jejich přání a vůle, klademe důraz na soukromí a jeho ochranu; vybavení domácností odpovídá běžnému vybavení (kuchyň se spotřebiči, pračka, televize ad.).
 • Odbornost
  Průběžně zvyšujeme své vzdělání v problematice mentálního postižení a souvisejících potřebách, a ve všech dalších tématech spojených s kvalitou sociální služby.

Pro koho je zařízení určeno:

Osoby ve věku od 18 do 64 let se středně těžkým, těžkým až hlubokým mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří potřebují celoroční pobytovou službu.

Službu neposkytujeme:

 • Osobám bez mentálního postižení,
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zdravotnické přístroje a zařízení a stálou lékařskou péči,
 • Osobám, jejichž projevy a chování v souvislosti s duševním onemocněním narušuje nebo znemožňuje soužití v kolektivu.

Další informace o poskytované službě:

 • Domov Benjamín v Karviné je novou zrekonstruovanou bezbariérovou budovou, k dispozici je také výtah do 1. patra.
 • Domov má 3 bezbariérové domácnosti.
 • Domácnost Dole se nachází v přízemí, má vlastní terasu, 4 jednolůžkové pokoje a 1 dvoulůžkový pokoj. Společný mají lidé obývací pokoj s kuchyňským koutem vybaveným veškerými domácími spotřebiči (mikrovlnou troubu, elektrickou troubu, varnou konvicí, myčkou, lednicí). Na domácnosti jsou dvě koupelny se sprchovacím koutem a WC, pračka, sušička.
 • Domácnost Oranžová se nachází v 1. patře, kam se lidé dostanou výtahem, nebo po schodišti. Domácnost je situována podobně jako domácnost Dole. Lidé zde žijí ve 4 jednolůžkových pokojích a 1 dvoulůžkovém pokoji. Mají společný obývací pokoj s kuchyní, kde mají k dispozici veškeré vybavení běžné domácnosti (mikrovlnou troubu, elektrickou troubu, varnou konev, myčku, lednici). Na domácnosti jsou dvě koupelny, dvě WC. Pračka a sušička.
 • Domácnost Žlutá se nachází v 1. patře, naproti domácnosti Oranžové. Jsou zde k dispozici 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj. V obývacím pokoji je televize a sedací souprava. Kuchyň je vybavena běžnými domácími spotřebiči (mikrovlnná trouba, elektrická trouba, varná konev, myčka, lednice). Domácnost je dále vybavena dvěma koupelnami, WC, pračkou a sušičkou.
 • Pokoje mají lidé vybaveny klasickým nábytkem, podobně jako v běžné domácnosti – postel s matrací, šatní skříně, komody, stůl a židle a další osobní věci, dle individuální potřeby konkrétních člověka.
 • Praní prádla je zajišťováno v rámci nácviku přímo na domácnostech pracovníky spolu s lidmi, kteří zde žijí a kteří jsou podporováni také v jiných běžných domácích pracích.
 • Zajištěny jsou snídaně, oběd, večeře, svačiny, pitný režim.
 • Strava je do domova dovážena a servírována v jednotlivých domácnostech dle potřeb lidí, přičemž lidem jsou nabízeny možnosti zapojit se či účastnit se přípravy jídla přímo na domácnostech – za podpory personálu (snídaně, svačiny, večeře).
 • Strava je poskytována dle individuálních potřeb lidí (dieta, úprava jídla, možnost odhlásit stravu, možnost připravit si jídlo z individuálně nakoupených surovin atd.).
 • Důraz klademe na spolupráci s rodinami a opatrovníky lidí, kteří u nás žijí, zapojujeme je do dění v domově, do plánování služby společně s jejich blízkými.
 • S lidmi, kteří zde žijí, komunikujeme způsoby, kterým rozumí, na základě individualit každého jedince. K tomuto je využívána Alternativní a augmentativní komunikace, podporována externím pracovníkem (forma komunikace pomocí předmětu, obrázku, piktogramu, hlasového komunikátoru apod.).
 • Pomoc a podporu lidem poskytují pracovníci v sociálních službách. V případě potřeby, je k dispozici zdravotnický personál. Domov je v blízkosti Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pro případ náhlé změny zdravotního stavu nebo potřeby odborné lékařské péče.
 • Lidem, kteří zde bydlí, je věnována individuální podpora, dáváme lidem možnost žít co nejběžnější život, blízký jejich vrstevníků, podporujeme lidi v soběstačnosti a samostatnosti, nabízíme podporu při nácviku sebeobslužných aktivit, podporujeme lidi v začleňování do společnosti, trávíme čas venku, společně nakupujeme, navštěvujeme tematické trhy apod.
 • K lidem přistupujeme na základě zjištěných a vyhodnocených potřeb, vždy individuálně podle potřeb každého jedince.

Sazebník úhrad:

Úhrada za stravu je stanovena stravovací jednotkou x počet dní v daném měsíci.

Stravovací jednotka / den
186,-

Úhrada za péči je stanovena ve výši příspěvku na péči

Úhrada za bydlení je stanovena úhradou za pokoj x počet dní v daném měsíci.

Druh pokojeÚhrada za pokoj / den
Jednolůžkový pokoj250,-
Dvoulůžkový pokoj230,-

Úhrada za stravu a bydlení se sníží: pokud by byl zůstatek příjmu uživatele (starobní, invalidní důchod) po úhradě za stravu a bydlení nižší než 15% z jeho příjmu a doloží výši svého příjmu.

Domov Benjamín Karviná

str-gal-1

Uživatelé využívají místnost pro muzikoterapii, zahradu s posezením, houpačkou a bazénem.

kar-muzi-01

Fotografie: