Poděkování – ZŠ F. Hrubína

Chtěli bychom touto cestou velice moc poděkovat žákům a jejich rodinám, vedení školy a pedagogům i dalším zaměstnancům školy, prostě všem ze Základní školy F. Hrubína, p. o. Havířov – Podlesí, kteří se sběrem papíru zasloužili o to, že děti z Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, p. o. středisko v Havířově dostaly díky této akci krásný dar v podobě 10 000,- Kč. Byli jsme tímto skutkem a…

Čtěte více

Poděkování – Den v ZOO

Dne 29. 7. 2022 mohlo 5 uživatelů z Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková organizace středisko v Havířově opět prožít příjemné dopoledne v ZOO v Ostravě společně s pracovnicemi České spořitelny. Po dlouhé odmlce, vzhledem k proticovidovým opatřením v minulých letech, se letos tato akce opět mohla realizovat díky spolupráci s paní Yvonou Kovalovskou a jejími kolegyněmi v rámci firemního dobrovolnictví. Počasí nám přálo, užili jsme si…

Čtěte více

Světový den shybů – poděkování

Dne 23. 7. 2022 se konal další ročník „Světového dne shybů“ v Havířově, v rámci kterého proběhla už po třetí také charitativní akce pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, p. o středisko v Havířově, díky které získal Benjamín finanční dar ve výši 10 000,- Kč. Tímto chceme moc poděkovat p. Josefu Ráblovi za zorganizování této akce i všem dárcům, kteří finančně přispěli.Této pomoci si moc vážíme. Za…

Čtěte více