DZR Petřvald

Domov se zvláštním režimem Benjamín

Modrá 1705, 735 41 Petřvald

 

Kontakty

Benjamín, příspěvková organizace
Modrá 1705, 725 41 Petřvald

Ředitelka organizace: Mgr. Darja Kuncová
Telefon: 603 431 935, e-mail: benjamin.kuncova@seznam.cz

Sociální pracovník: Mgr. Monika Lacová
Telefon: 596 541 149, e-mail: benjamin.lacova@seznam.cz

Vedoucí domova se zvláštním režimem: Bc. Blanka Šmídová
Telefon: 739 384 603, e-mail: benjamin.smidova@seznam.cz

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem je podporovat dospělé lidi s mentálním postižením a poruchami autistického spektra v prožívání běžného života. S respektem a individuálním přístupem ke každému z nich usilujeme o jejich začleňování do společnosti, rozvíjení jejich schopností a dovedností, provázení v rizikových situacích, zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu v navazování mezilidských vztahů.

Službu poskytujeme

dospělým lidem se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra do 64 let

Službu neposkytujeme

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zdravotnické přístroje a zařízení a stálou lékařskou péči

Zásady, s nimiž poskytujeme službu

 • Důraz na přibližování běžnému životu Žijeme normálně

Chceme, aby mohli uživatelé prožívat běžné životní situace (např. příprava jídla, praní prádla, úklid, cestování, nákupy, pracovní uplatnění ad.) dle své vůle, svých možností a schopností a podporujeme je v tom; motivujeme uživatele k činnostem, které zvyšují jejich samostatnost. Nenahrazujeme vlastní rodinu, ale naopak podporujeme uživatele a jejich blízké (rodiny, přátelé, partnery ad.) v udržování vzájemných vazeb či jejich navazování, zapojujeme je do řešení běžných záležitostí uživatele i do dění v našem zařízení

 • Respektujeme každého člověka, který využívá naši službu a vnímáme ho jako jedinečnou osobnost
 • v každé situaci přistupujeme k uživateli s ohledem na jeho schopnosti, možnosti, potřeby a zejména s ohledem na jeho přání, představy, požadavky a osobní cíle; při tom využíváme alternativní formy komunikace u uživatelů, kteří nekomunikují verbálně, abychom poznali, co chtějí, přejí si, nebo co odmítají
 • v každé situaci respektujeme práva a lidskou důstojnost uživatelů a zároveň je podporujeme v uvědomování si vlastní zodpovědnosti a to i ve vztahu k druhým; nasloucháme názorům uživatelů,
 • cílem není komunikovat, ale domluvit se

S uživateli komunikujeme způsobem, kterému rozumí, využíváme alternativní formy komunikace dle jejich potřeb, možností a schopností (např. obrázky, předměty, fotografie, makaton)

 • Stále hledáme cesty, jak co nejlépe poskytovat lidem, kteří využívají naši službu podporu. Průběžně zvyšujeme své vzdělání v problematice mentálního postižení, autismu a souvisejících potřebách, a ve všech dalších tématech spojených s kvalitou sociální služby

Nabídka služby

 • ubytování v jednolůžkových pokojích v domácnosti pro osm osob
 • podpora při stravování dle individuálních potřeb (podpora při zajištění stravy, chystání jídla, stolování, nákupech apod.)
 • podpora při zvládání péče o vlastní osobu (podpora při hygieně, oblékání, pohybu, smysluplném trávení volného času, navazování a udržování vztahů, využívání běžně dostupných veřejných služeb, komunikaci s okolím, péči o své věci apod.)
 • vytváření podmínek pro zvyšování soběstačnosti, učení se novým dovednostem, získávání běžných životních zkušeností
 • vybavení odpovídající potřebám lidí s postižením (bezbariérovost, pomůcky, automobil s plošinou apod.)
 • podpora a pomoc při vyřizování osobních záležitostí
 • podpora při uplatňování vlastních práv

Kapacita

 • celkem 8 osob

Cena služby

 • ubytování v jednolůžkovém pokoji 210 Kč/den
 • celodenní strava včetně nápojů 150 Kč/den
 • podpora, pomoc a péče ve výši přiznaného příspěvku na péči