DZR Petřvald

Domov se zvláštním režimem Benjamín

Modrá 1705, 735 41 Petřvald 

Kontakty

Benjamín, příspěvková organizace
Modrá 1705, 725 41 Petřvald

Ředitelka organizace: Mgr. Darja Kuncová
Telefon: 603 431 935, e-mail: darja.kuncova@nas-benjamin.cz

Sociální pracovník: Mgr. Monika Lacová
Telefon: 596 541 149, e-mail: monika.lacova@nas-benjamin.cz

Vedoucí domova se zvláštním režimem: Bc. Blanka Šmídová
Telefon: 739 384 603, e-mail: blanka.smidova@nas-benjamin.cz

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem je podporovat dospělé lidi s mentálním postižením a poruchami autistického spektra v prožívání běžného života. S respektem a individuálním přístupem ke každému z nich usilujeme o jejich začleňování do společnosti, rozvíjení jejich schopností a dovedností, provázení v rizikových situacích, zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu v navazování mezilidských vztahů.

Službu poskytujeme

dospělým lidem se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra do 64 let

Službu neposkytujeme

osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zdravotnické přístroje a zařízení a stálou lékařskou péči

Zásady, s nimiž poskytujeme službu

Zásady, s nimiž poskytujeme službu

 • Důraz na přibližování běžnému životu – Žijeme normálně
  Chceme, aby mohli uživatelé prožívat běžné životní situace (např. příprava jídla, praní prádla, úklid, cestování, nákupy, pracovní uplatnění ad.) dle své vůle, svých možností a schopností a podporujeme je v tom; motivujeme uživatele k činnostem, které zvyšují jejich samostatnost. Nenahrazujeme vlastní rodinu, ale naopak podporujeme uživatele a jejich blízké (rodiny, přátelé, partnery ad.) v udržování vzájemných vazeb či jejich navazování, zapojujeme je do řešení běžných záležitostí uživatele i do dění v našem zařízení.
 • Respektujeme každého člověka, který využívá naši službu a vnímáme ho jako jedinečnou osobnost.
  • v každé situaci přistupujeme k uživateli s ohledem na jeho schopnosti, možnosti, potřeby a zejména s ohledem na jeho přání, představy, požadavky a osobní cíle; při tom využíváme alternativní formy komunikace u uživatelů, kteří nekomunikují verbálně, abychom poznali, co chtějí, přejí si, nebo co odmítají
  • v každé situaci respektujeme práva a lidskou důstojnost uživatelů a zároveň je podporujeme v uvědomování si vlastní zodpovědnosti a to i ve vztahu k druhým; nasloucháme názorům uživatelů
 • Cílem není komunikovat, ale domluvit se
  S uživateli komunikujeme způsobem, kterému rozumí, využíváme alternativní formy komunikace dle jejich potřeb, možností a schopností (např. obrázky, předměty, fotografie, makaton).
 • Stále hledáme cesty, jak co nejlépe poskytovat lidem, kteří využívají naši službu podporu.
  Průběžně zvyšujeme své vzdělání v problematice mentálního postižení, autismu a souvisejících potřebách, a ve všech dalších tématech spojených s kvalitou sociální služby.

Nabídka služby

 • ubytování v jednolůžkových pokojích v domácnosti pro osm osob
 • podpora při stravování dle individuálních potřeb (podpora při zajištění stravy, chystání jídla, stolování, nákupech apod.)
 • podpora při zvládání péče o vlastní osobu (podpora při hygieně, oblékání, pohybu, smysluplném trávení volného času, navazování a udržování vztahů, využívání běžně dostupných veřejných služeb, komunikaci s okolím, péči o své věci apod.)
 • vytváření podmínek pro zvyšování soběstačnosti, učení se novým dovednostem, získávání běžných životních zkušeností
 • vybavení odpovídající potřebám lidí s postižením (bezbariérovost, pomůcky, automobil s plošinou apod.)
 • podpora a pomoc při vyřizování osobních záležitostí
 • podpora při uplatňování vlastních práv

Kapacita

 • celkem 8 osob

Cena služby

 • ubytování v jednolůžkovém pokoji 210 Kč/den
 • celodenní strava včetně nápojů 162,-Kč Kč/den
 • podpora, pomoc a péče ve výši přiznaného příspěvku na péči